skip to Main Content
Psicòleg addiccions Barcelona

El món ha pres avui la forma de les pantalles que ens miren

Hi ha un interès creixent per l’efecte de les noves tecnologies pel que fa a la subjectivitat i la relació amb els altres. Així ho demostra el ressò que està produint en els mitjans de comunicació i en la comunitat científica tals símptomes. De fet no podria ser d’una altra manera, ja que l’emergència d’internet i els seus gadgets suposa la veritable revolució del nostre temps. Els no natius d’aquesta era, i per tant, aquells que disposem de referència, estem en l’obligació de mesurar i pronosticar, el que encara és impredictible, que no és altra cosa, que les conseqüències individuals i col·lectives de tal impacte.

Fa tot just quinze anys habitàvem un món d’experiències on calia posar el cos en cada escena. Calia arriscar per guanyar. Avui aquells escenaris són finestres on la recerca de la felicitat ja no implica l’altre. Però per quin motiu un podria preferir l’objecte tecnològic que al subjecte humà, encara intuint que aquest no és el camí cap a la felicitat, sinó tot el contrari?

– Hi ha una gran auto atribució sobre l’addicció al mòbil (així ho diuen els estudis). La gent se sap en risc. Identificar-se al text, la clau per causar el desig de lectura.

– La preocupació de molts pares de fills adolescents atrapats a la pantalla i que necessiten saber com posicionar-se davant aquest fenomen.

– Els mitjans de comunicació cobreixen cada vegada més reportatges sobre això, el que faria relativament fàcil la difusió del tema.
– Suposa un focus d’estudi encara per explorar per a la medicina, la psicologia, la sociologia i la filosofia i un camp d’interès per a professionals i estudiants de diverses disciplines.

Podeu trobar més informació a Psicòleg addiccions Barcelona

Psicòlegs Barcelona
Psicòlegs Barcelona

Escrito por:
Mila Herrera
Directora de Psicoclínica Barcelona

Back To Top