skip to Main Content

El psicosomàtic està situat a la frontera entre la psiquiatria i la medicina. De fet, es caracteritza per la presència de simptomatologia somàtica relacionada amb factors psicològics. Sens dubte, aquest plantejament és fruit duna concepció dual de lésser humà. És a dir, de la concepció de la persona com un territori en què coexisteixen dues parcel·les independents, la somàtica i la psíquica, una idea equivocada encara que plenament vigent a la pràctica mèdica.

Definició de les alteracions psicosomàtiques

El terme de somatització ha estat utilitzat de forma clàssica per tal de descriure un procés inconscient a través del qual l’individu tradueix un malestar emocional en queixes somàtiques. D’aquesta manera, apareixen una sèrie de símptomes o signes físics, d’intensitat suficient per ser considerats de manera clínica, i per als quals no hi ha cap explicació mèdica, suposant-los en conseqüència un substrat psicològic. El concepte de psicosomàtica va sorgir a partir de l’observació de les associacions entre diferents experiències emocionals i l’aparició d’algunes alteracions somàtiques.

trastornos psicosomáticos

Al principi es va centrar en els 7 trastorns clàssics: hipertensió, tirotoxicosi, colitis ulcerosa, ulcus pèptic, migranya, asma cronquial i artritis reumatoide. Tot i això, a dia d’avui la medicina psicosomàtica no pot limitar-se només a un grup limitat de trastorns, sinó que planteja que l’organisme humà és indivisiblement psicosomàtic i que totes les malalties es veuen influïdes de manera conjunta per factors biològics i psicològics.

Com a conseqüència, la psiquiatria actual ha establert com a Trastorn de Somatització a la presència al llarg de la vida de múltiples símptomes somàtics clínicament rellevants que afecten diferents aparells i sistemes (en general una combinació de símptomes gastrointestinals, sexuals, neurològics i de dolor), sense evidència de causa orgànica que ho justifiqui i sense que tampoc siguin simulats, ni provocats de forma intencionada.

Causes dels trastorns psicosomàtics

Causes

La causa d’aquests símptomes somàtics és inexplicable si ens limitem a la via purament mèdica perquè té una causa psicològica.

Tractament

Al nostre centre de psicoteràpia a Barcelona disposem de tot el necessari per proporcionar-li l’ajuda que necessita. És probable que a hores d’ara hagi recorregut les consultes de diferents metges sense que cap hagi estat capaç de donar-li una solució que acabi amb el seu malestar. Tot i això, com hem afirmat la raó no és altra que l’arrel psicològica del seu estat. Pot ser que alguns dels fàrmacs que us hagin receptat hagin pogut pal·liar els símptomes físics, el dolor, etc. Però fins que no iniciï un tractament de trastorns psicosomàtics no aconseguirà cap resultat definitiu.

A través de l’atenció d’una psicòloga de Barcelona que us proporcionarà una atenció professional i individualitzada, us oferirem les eines necessàries perquè pugui fer front a la vostra situació i sigui capaç de recuperar el vostre benestar. Independentment de quina mena de malestar sigui el que està patint al nostre centre trobareu la teràpia per a trastorns psicosomàtics a Barcelona que necessita.

Back To Top