skip to Main Content
visitar psicologo

Anar al psicòleg

Anar al psicòleg o al psicoanalista quan les coses no van bé, suposa el primer pas per al canvi. Moltes persones senten la necessitat de parlar quan passen per un mal moment, això es deu al fet que l’ús de la paraula té efectes terapèutics sobre qui parla. Això no es produeix únicament en el context d’una psicoteràpia, sinó que pot donar-se en qualsevol altra situació, per exemple, entre dos amics. ¿Però llavors quina diferència hi ha entre parlar amb un amic o parlar amb un psicòleg? Bé, a continuació anem a detallar algunes diferències:

  1. El psicòleg o psicoanalista és algú “extern” al problema, el que li permet mantenir una posició òptima i orientar-se per la singularitat de cada persona i no per les seves pròpies emocions i expectatives.
  2. El psicòleg o psicoanalista no jutja. Aquesta és una condició perquè s’estableixi una relació de confiança i la persona pugui parlar d’això que d’entrada li resulta difícil.
  3. El bon psicòleg o el psicoanalista ha tingut una formació rigorosa que no només es compon d’un marc teòric sinó també de la pròpia experiència. Al nostre entendre el bon professional, primer hauria d’haver passat per l’experiència d’una anàlisi personal, perquè això és el que justament li permetrà complir amb els dos punts anteriors.
  4. Anar al psicòleg o al psicoanalista té un cost. El preu per sessió és fonamental perquè la teràpia funcioni, perquè implica que per canviar cal estar disposat a perdre alguna cosa. A més reforça el compromís i la idea que el psicòleg no és un amic i que per tant cal prendre les sessions de debò.
  5. Una escolta diferent. Un amic pot fer que un es desfogui o fins i tot pot donar algun bon consell. Però el treball d’un psicòleg o un psicoanalista va molt més enllà, ja que la interpretació analítica apunta el que hi ha darrere de les paraules, fent que la persona pugui prendre consciència de coses que abans romanien inconscients. Aquest efecte, no és només terapèutic sinó que permet que la persona pugui canviar de posició en la vida, és a dir, és una intervenció que permet a la persona canvis més profunds que el simple alleujament de l’angoixa.
  6. Hi ha un secret professional. La confidencialitat en la sessions facilita que la persona pugui parlar amb llibertat, amb la tranquil·litat de saber que el que s’ha dit en sessió no sortirà del despatx.

A Psicoclínica Barcelona tenim clar que anar al psicòleg o al psicoanalista és molt diferent a parlar amb un amic. La decisió de quan anar al psicòleg és una cosa molt personal, però en el fons un sap que hi ha coses que no canviaran amb el simple fet de deixar passar el temps. La psicoteràpia o la psicoanàlisi pot canviar la vida a una persona, fer-la més lliure i satisfactòria, pot retornar a la persona la capacitat d’estimar, de treballar… Per a això és necessari una decisió inicial, un acte: agafar el telèfon i trucar.

Escrito por:
Mila Herrera
Directora de Psicoclínica Barcelona

Back To Top