skip to Main Content
psicologia infantil a barcelona

Psicòleg infantil Barcelona: De l’autoritat a l’autorització

L’autoritat pedagògica, reprenent la idea de la Llei Simbòlica més que exigir, imposar o prohibir, juga en la construcció mateixa del terreny pedagògic, establint una legalitat (establint les condicions, donant la base) que permetin ensenyar i aprendre. L’autoritat pedagògica, és poder dir, hospitalàriament, aquí tens un lloc possible i fer-ho.

Richard Sennett (sociòleg, hitoriador): No hay autoridad por fuera de una relación” (sense un vincle).

“En realidad, No tenemos miedo a la autoridad, sino a que no la haya”.

 Una operació que facilita l’autoritat és l’autorització, , és a dir, l’autorització de que l’altre construeixi i ocupi un lloc propi. Qui la assumeix la funció adulta, busca autoritzar al subjecte. Li dóna un lloc per a la seva propia paraula. És un tipus d’autoritat que incita a aquell a qui es dirigeix a una recerca, al desig de conèixer. No és només transmetre un saber tancat i absolut.

Tots coneixem experiències amb un mateix denominador comú:

Adults que no resignen del seu lloc d’autoritat, que sostenen un lloc diferenciat però que a la mateixa vegada obren l’espai simbòlic, p.ex. amb la Creació d’espais de participació, això fa que tant els nois com els adults sentin que aquest espai els pertany. I en ocasions, no és tant el que es parla allà, si no el valor mateix que té aquest espai on es pot pensar conjuntament al voltant de problemes comuns. Hi ha un valor d’obertura a la paraula que genera una altre cosa, més enllà del que es digui.

 L’autorització seria aquest desplaçament de l’autoritat jeràrquica a la autoritat centrada en la transmissióAquella autoritat que garanteix que aquell nen està habilitat per fer alguna cosa, que no es mera imposició.

 

Mila Herrera

Psicólogo Barcelona

Escrito por:
Mila Herrera
Directora de Psicoclínica Barcelona

Back To Top