skip to Main Content
Psicòleg addiccions Barcelona: Droga i psicosi

Si les tesis de Lewis apunten que les drogues són les causants de la psicosi, llavors, això li permet establir la següent lògica: trobant una droga que produeixi en el subjecte l’efecte contrari a la que va desencadenar la psicosi, es produirà una estabilització, com per una mena de compensació. Això estableix un nou paradigma basat en la biologia, on tot quedarà reduït a qüestions orgàniques i mecanicistes.

D’aquesta manera podríem pensar que les drogues i el camp de les addiccions han estat les precursores del model actual de psicosi, que es definiria com una acte intoxicació involuntària, com bé assenyala Sylvie Le Poulichet, en el seu llibre Toxicomanies i psicoanàlisi, les narcosi del desig.

Per aclarir millor aquesta nova forma de pensament, es fa necessari aclarir que quan ens referim ha intoxicació, no només es fa referència a l’estat produït pel consum de drogues. Amb l’inici d’aquesta nova teoria cal referir-se també a una mena d’intoxicació endògena que també causaria la psicosi. En aquesta, igual que a la primera, seria la secreció de substàncies “tòxiques” produïdes pel propi organisme. Per tant, el tractament seria el mateix per a ambdues, administrar un fàrmac que faci contra-corrent.

Aquí s’observa molt bé com l’estudi de les drogues ha portat a la ciència moderna a establir una teoria de la psicosi que no contempla el subjecte com a agent del procés, més aviat queda limitat a un pur organisme a mercè dels processos químics que el constitueixen.

Cal dir que tot i que això suposa l’inici de la psicofarmacologia actual, aviat es veuran truncades les il·lusions d’establir una relació directa entre una droga i un consumidor tipus. En aquest sentit, l’aparició de la politoxicomania va desdibuixar la idea simplista de la compensació química. En allò que s’escapa, és on el subjecte torna a aparèixer.

Podeu trobar més informació a Psicòleg addiccions Barcelona

Psicòlegs Barcelona
Psicòlegs Barcelona

Escrito por:
Mila Herrera
Directora de Psicoclínica Barcelona

Back To Top