skip to Main Content
Psicòleg Barcelona: El símptoma

Quan un pacient acudeix a un psicoanalista, ho fa, generalment, empès pel malestar que causa el seu símptoma. Però això no ha de confondre’ns en el sentit de pensar al símptoma com una crida a l’altre, com en el cas de l’acting out. Més aviat el símptoma, per contra, cal pensar-ho sota la lògica del gaudi, és a dir, tancat sobre si mateix i produint una satisfacció. Per la psicoanàlisi es tractaria d’una concepció molt diferent de la de la medicina, que ens ensenya que un símptoma és un signe de patologia. Si bé, el psicoanàlisi, no nega el patiment del símptoma, alhora, el col·loca en el lloc d’una fixació de gaudi que compleix un funció per al subjecte. El gaudi comporta sofriment, en la mesura que se situa per fora dels límits del plaer, “estar bé en el mal”, dirà Lacan en els Escrits. Llavors, afirmar que el símptoma és gaudi, és a dir gaudir en el dolor. Alguna cosa d’això ha calat en la societat i sovint podem escoltar com algú diu: “en el fons m’agrada”, després de queixar-se d’alguna cosa que el fa patir, o en la clínica, quan veiem com un pacient es resisteix a sortir de la repetició, per més que pugui estar patint.

Per Freud, el símptoma tenia la dimensió d’una substitució de la relació sexual, però en tant que pulsional. A Freud també trobem els símptomes propis de la sexualitat: frigidesa, impotència … En qualsevol cas, aquests símptomes són obstacles al principi del plaer. Sobre aquesta base, Lacan, temps després va teoritzar sobre la no relació sexual.

La dimensió de gaudi del símptoma, no pot pensar-se sense la seva relació amb l’inconscient. Freud, en l’Home de les Rates, va dir del símptoma, que era això “Que s’ignora” i Lacan va pensar-ho des de la seva teoria de l’inconscient llenguatge, encara que sense oblidar la seva relació amb la sexualitat, per trobar aquesta doble dimensió del símptoma només hi ha que acostar-se a La instància de la lletra.

Si voleu llegir més, pot anar a Psicòleg adults Barcelona.

Psicòleg Barcelona

Psicólogo Barcelona

Escrito por:
Mila Herrera
Directora de Psicoclínica Barcelona

Back To Top