Ètica Psicoclínica Barcelona

Psicoclínica Barcelona, neix d’una manera singular d’entendre la psicologia clínica i la psicoteràpia. Som psicòlegs ubicats a Barcelona. En un moment com l’actual, on l’oferta de teràpies és tan dispar com abundant, ens sentim obligats a mostrar la nostra diferència, a través dels nostres principis bàsics que són els que constitueixen la nostra pràctica clínica.
  • Una ètica
Que ens permet ajudar a la persona que pateix, a orientar la seva vida pel seu propi desig i no pel desig d’un altre. Sabem que un no sempre vol el que desitja, ni desitja sempre el que realment vol.
  • Un compromís
Només acceptarem en tractament, aquells casos, que considerem, després d’unes entrevistes preliminars, que poden beneficiar-se d’un tractament psicològic o psicoterapèutic com el que proposem.
  • Una pràctica clínica
Que es fonamenta en la psicoanàlisi d’orientació lacaniana i que permet tractar el malestar des del seu origen. No hi ha altra manera d’evitar que el problema es repeteixi i es repeteixi…
  • Un tipus d’escolta
Que atorga un lloc respectuós al que parla. El que un pot dir sobre allò que el fa patir, és el més important per a nosaltres.
  • Una clínica de l’un per un
Perquè no hi ha dues persones iguals, no hi pot haver dos tractaments iguals. Formació clínica rigorosa basada en l’estudi sistemàtic, l’anàlisi personal i la pràctica clínica supervisada.
  • Formació clínica rigurosa
Basada en l’estudi sistemàtico, l’anàlisis personal i la pràctica clínica supervisada.
psicolegs barcelona