skip to Main Content

Mila Herrera

Fundadora i directora de Psicoclínica Barcelona. Llicenciada en psicologia el 2003 per la Universitat Autònoma de Barcelona. Accedeix a l’especialització clínica a través de la via PIR, realitzant la residència a diferents institucions de la xarxa catalana de salut mental, així com per hospitals de referència clínica a nivell nacional i internacional. Durant anys, va desenvolupar el seu camí clínic per diferents centres sanitaris del sistema públic de salut de Catalunya, especialitzant-se en l’atenció clínica infantojuvenil.

Durant anys, va pertànyer al S.E.E.T.D.I.C. (Servei Educatiu Específic pel Trastorn del Desenvolupament i de la Conducta), del Consorci d’Educació de Barcelona equip d’experts que s’encarrega de l’assessorament i la formació a professionals de l’educació, de tots els centres escolars públics i concertats de la ciutat de Barcelona.

Durant el seu recorregut i experiència clínica ha col·laborat en diversos treballs de recerca, alguns premiats i ha assistit a múltiples jornades i congressos clínics de màxima rellevància.

Back To Top