skip to Main Content
psicologia infantil a barcelona

Psicòleg infantil Barcelona: De l’autoritat a l’autorització

Psicòleg infantil Barcelona: De l’autoritat a l’autorització

L’autoritat pedagògica, reprenent la idea de la Llei Simbòlica més que exigir, imposar o prohibir, juga en la construcció mateixa del terreny pedagògic, establint una legalitat (establint les condicions, donant la base) que permetin ensenyar i aprendre. L’autoritat pedagògica, és poder dir, hospitalàriament, aquí tens un lloc possible i fer-ho.

Richard Sennett (sociòleg, hitoriador): No hay autoridad por fuera de una relación” (sense un vincle).

“En realidad, No tenemos miedo a la autoridad, sino a que no la haya”.

 Una operació que facilita l’autoritat és l’autorització, , és a dir, l’autorització de que l’altre construeixi i ocupi un lloc propi. Qui la assumeix la funció adulta, busca autoritzar al subjecte. Li dóna un lloc per a la seva propia paraula. És un tipus d’autoritat que incita a aquell a qui es dirigeix a una recerca, al desig de conèixer. No és només transmetre un saber tancat i absolut.

Tots coneixem experiències amb un mateix denominador comú:

Adults que no resignen del seu lloc d’autoritat, que sostenen un lloc diferenciat però que a la mateixa vegada obren l’espai simbòlic, p.ex. amb la Creació d’espais de participació, això fa que tant els nois com els adults sentin que aquest espai els pertany. I en ocasions, no és tant el que es parla allà, si no el valor mateix que té aquest espai on es pot pensar conjuntament al voltant de problemes comuns. Hi ha un valor d’obertura a la paraula que genera una altre cosa, més enllà del que es digui.

 L’autorització seria aquest desplaçament de l’autoritat jeràrquica a la autoritat centrada en la transmissióAquella autoritat que garanteix que aquell nen està habilitat per fer alguna cosa, que no es mera imposició.

 

Mila Herrera

Psicólogo Barcelona

avatar mila herrera

Escrito por:
Mila Herrera
Directora de Psicoclínica Barcelona

Back To Top