skip to Main Content

La infància és un període d’innombrables trobades i aprenentatges que van conformant la nostra manera de ser i d’estar al món. D’altra banda, aquesta etapa de la vida no està exempta de patiment i malestar. Sabem que el trànsit que el nen faci per la infància serà determinant per a la seva edat adulta. Es tracta d’un període de la vida de constant evolució i creixement, en el qual apareixen dificultats, estancaments i de vegades, fins i tot, regressions.

 

Esdeveniments com el naixement d’un germà, que no deixa indiferent a cap nen, pot comportar diversos símptomes, per exemple, la pèrdua d’algunes adquisicions evolutives aparentment ja consolidades, com el control d’esfínters (enuresi, encopresi), alteracions de la parla (pèrdua de vocabulari), o també, els coneguts malsons i terrors nocturns.

Tota aquesta simptomatologia no apareix per casualitat, sinó que sovint observem com aquests símptomes mantenen una relació molt estreta amb aspectes més profunds de la psique infantil. Per això és important que algunes d’aquestes manifestacions clíniques siguin valorades per un psicòleg infantil a Barcelona que pugui tractar al nen i orientar els pares. Aquesta etapa de la vida és crucial, ja que s’hi juguen aspectes estructurals de la personalitat decisius per a la resta de la seva vida.

Terapia infantil

psicologo infantil barcelona

Els han parlat de TDAH?

Creuen que el seu fill és hiperactiu?

Pensen que té un dèficit d’atenció?

Procurem ser molt prudents tant amb els diagnòstics de TDAH i TDAH + I, com amb la medicalització associada a una solució immediata. La nostra manera de fer és diferent, abordem els nostres pacients de manera individualitzada, perquè no hi ha un nen que sigui igual a un altre. Sabem que en aquest símptoma aparentment idèntic a molts nens: “no para, no escolta, no atén … s’amaguen dificultats molt diverses. La conducta directament observable per tots, seria com la punta de l’iceberg.

Trastorno del Espectro Autista

Trastorn de l’Espectre Autista

Heu sentit a parlar de l’Espectre Autista?

Volen saber què és això de la Síndrome d’Asperger?

Pensen que el seu fill pugui patir autisme?

Cada vegada amb més freqüència escoltem aquests diagnòstics en multitud d’àmbits (no només el clínic, sinó també l’escolar, o el lúdic) pronunciats amb massa facilitat i lleugeresa. Ens fem càrrec del fort impacte que poden generar diagnòstics d’aquest tipus per al nen i els seus pares. En aquests casos, es fa imprescindible un abordatge psicoterapèutic, que vagi des d’un diagnòstic, a un tractament únic i individual per a cada nen, a més d’un assessorament i orientació per als pares.

Trastornos del aprendizaje

Trastorns de l’aprenentatge

Els comenten a l’escola que el seu fill té trastorns de l’aprenentatge?

Creuen que té problemes per entendre, comprendre o seguir el ritme normal d’un aula?

Els van parlar ja de fracàs escolar?

En multitud d’ocasions, aquests problemes són una resposta a conflictes interns emocionals, que superen i sobrepassen els nens. Cal fer una valoració de les dificultats relacionades amb l’aprenentatge i amb el context escolar, perquè cada nen pugui anar resolent allò que veritablement es troba al fons del problema. Donar una sortida al bloqueig del nen per aprendre, permetent una evolució cap a una actitud més positiva en relació a l’aprenentatge.

Trastornos de la conducta

Els van dir que el seu fill té Trastorn de conducta?

Els hi sembla que té dificultats per a comportar-se?

Té problemes a l’escola, us diuen que és molt agressiu?

Creiem que aquestes dificultats poden ser l’expressió d’un patiment particular dels nens, que no han aconseguit expressar aquest malestar d’una manera més admesa socialment. Es tracta que ells mateixos puguin donar sentit als seus actes i que parlant del que els preocupa, puguin anar construint una nova manera de fer, no tan basada en actes impulsius i irreflexius.

fiche mila

ficha Sergi

Back To Top