skip to Main Content

Assessorament i orientació

Som coneixedors de les múltiples i variades realitats que es presenten avui en dia
les nostres aules i centres educatius. Avui més que mai se’ns exigeixen ràpides i efectives
respostes a molts nivells amb un alt grau d’implicació personal i per tant sol·lícitesprofessor-vector-2_11-37650 2
de tota la nostra ètica professional.

Conscients de la dificultat de la tasca educativa avui dia i de les exigències de
assessorament psicopedagògic a nivells tan diferents, des de Psicoclínica Barcelona, li
oferim la possibilitat de realitzar un treball reflexiu sobre la seva pràctica educativa diària,
tant si és directa amb l’alumne i les seves circumstàncies o indirecta en el cas que vostè
treballi amb docents i equips educatius com a assessor educatiu.

La nostra llarga trajectòria en institucions públiques i privades, així com en Serveis
Educatius Específics del Consorci de Barcelona, i del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, ens avala i ens capacita per fer un complex treball
personal per a tots aquells professionals del món educatiu.

Aquest dispositiu que us oferim està especialment indicat i dirigit a tots els
docents però també a tota mena d’assessors psicoeducatius perquè puguin disposar
d’un espai individual de treball personal, de creixement i autoconeixement on
puguin aclarir i enfortir tant les seves aptituds i punts forts així com també
puguin entreveure els seus límits i actuar en conseqüència.

En definitiva: un espai psicoterapèutic i d’assessorament educatiu on treballar la
angoixa, els dubtes i incerteses així com les ansietats de cadascú davant del gran
repte que ens planteja avui dia l’àrdua tasca d’educar.

Back To Top