skip to Main Content

Els trastorns de conducta constitueixen un dels quadres més freqüents a la població infanto-juvenil i respecte als quals, els diferents especialistes no solen posar-se d’acord, ni en la seva eliminació diagnòstica, ni el pronòstic ni el tractament. A Psicoclínica Barcelona, intentem entendre què significa per a cada noi el que la seva conducta manifesta, comprendre la lògica de la conducta abans que eliminar-la o corregir-la.

Això ens permet no actuar de manera precipitada i, per tant, no alimentar ni fixar el problema conductual. En definitiva és passar d’una lògica centrada a discernir què són els trastorns de conducta (lògica de l’objectivació), a una altra lògica molt diferent on la qüestió central rau a saber qui són els nois que presenten aquestes alteracions. conductuals (lògica de la subjectivació).

Psicologia infantil problemes de conducta

Si esteu buscant el millor assessorament en teràpia per a nens amb trastorns de conducta provinent d’un psicòleg infantil de Barcelona, a Psicoclínica Barcelona us donarem l’atenció que necessiten els més petits de la casa. Comptem amb més de 10 anys d’experiència, fruit d’anys d’esforç i dedicació per millorar la qualitat de vida de moltes persones que pateixen o pateixen algun trastorn o síndrome. La nostra forma de treballar, així com el desenvolupament de teràpies i tractaments per a problemes de conducta infantils ens ha situat com una de les millors clíniques de pstròlegs de Barcelona.

niña con problemas de conducta

Teràpia per a nens amb problemes de conducta

I és que a la nostra clínica estudiarem detingudament el seu cas de forma totalment individualitzada i personal. A través de l’anàlisi de la conducta del seu fill o filla, podrem oferir-li el tractament de psicologia infantil per a problemes de conducta que necessiti i que la seva forma de relacionar-se amb tothom que l’envolta millori. Perquè sabem de primera mà la importància d’assegurar el benestar dels nostres petits, a Psicoclínica Barcelona us proporcionarem l’atenció que necessita. No dubteu a posar-vos en contacte amb el nostre equip per a sol·licitar més informació, i dipositeu la vostra confiança en mans expertes.

Vol demanar cita?

Us informem que també podeu fer consultes des del nostre lloc web. Si ho desitja, també pot sol·licitar una consulta online. Podeu sol·licitar la vostra cita ara, serà atès personalment per un psicòleg o psicòloga Barcelona des de la primera trucada. En aquesta primera trucada us informarem del que necessiteu saber i si ho desitgeu us oferirem una cita el més aviat possible.

fiche mila

ficha Sergi

Psicòleg infantil Barcelona

En el marc de les classificacions diagnòstiques convé plantejar una primera diferenciació entre les diferents alteracions conductuals amb el propòsit de no confondre-les entre si:

D’una banda constatem les conductes reactives a un problema o situació episòdica de relació. De l’altra, les conductes disruptives associades als trastorns generalitzats del desenvolupament (espectre autista i psicosi infantils), la psicosi de la segona infància i de l’adolescència, i els trastorns del comportament en el retard mental. En aquests casos, la problemàtica conductual és secundària a altres trastorns mentals.

Com va dir José Ramón Ubieto, en molts alumnes les persistents respostes violentes o transgressores eviten el pensament i l’elaboració mental de les tensions psíquiques implicades en les seves relacions amb si mateix, amb els altres i amb el món, configurant un estancament subjectiu en el temps construcció de la seva personalitat.

La manca d’elaboració mental és el signe o senyal que ens informa d’un patiment personal. És l’indicador del malestar de l’alumne. És el signe que ens ha d’ajudar a separar-nos del que és purament conductual per passar a una explicació que col·loca la subjectivitat de l’alumne a l’epicentre de la reflexió.

Trastorns de conducta

Estem parlant de nois i noies que pateixen un malestar intens, a saber inestabilitat emocional, pors, tristesa, irritació etc. Un malestar que aboquen a l’escola i amb què hem de tractar. Precisament, la conducta és l’expressió actuada d’aquest malestar.

Aquests nois rebutgen l’angoixa que els envaeix mitjançant la conducta violenta, alterada o transgressora, no volent tractar amb aquesta angoixa ni saber-ne res. No tenen recursos simbòlics per afrontar-la, ja que no la poden pensar ni abordar mitjançant la paraula en el marc d’una relació amb els altres.

És característic de molts d’aquests nois una dificultat per instaurar i mantenir vincles amb els altres. La seva manca de confiança que hi pot haver algú que els escolti fa que per a ells no tingui sentit parlar.

Una altra constant a les seves vides és la tendència a les actuacions. Com que el malestar no pot ser tramitat pel pensament i la paraula, només pot ser rebutjat mitjançant la conducta agressiva i desafiant que sovint es desenvolupa a l’escola o en altres escenaris (Família, comunitat, etc.). L’actuació, les accions impulsives i els actes erràtics es converteixen de mica en mica en una forma de transitar per la vida i això els porta a poc a poc a instal·lar-se en una posició inflexible, resultat de l’articulació entre la seva forma d’experimentar la vida i els seus processos de pensament.

Per sintetitzar molt breument, especificarem tres dimensions en què es manifesta en la seva posició inflexible:

  • Rigidesa en les idees i pensaments sobre si mateix i sobre la vida.
  • Rigidesa en les maneres de relacionar-se i conversar amb els altres.
  • Rigidesa en les maneres de processar la informació i apropiar-se del coneixement.

Si voleu podeu trobar més informació a psicòleg adolescents Barcelona.

Back To Top