skip to Main Content
Satisfacció psicologia

Tot no es pot

Abandonar maneres de satisfacció no és tasca senzilla. Diguem que un, a través de la seva història i de la trobada amb el llenguatge, estableix formes de satisfacció que queden fixades en el cos per la trobada amb la paraula.…

Read more
Psicòleg adolescents Barcelona

Psicòleg adolescents Barcelona: Fer-se adult

Les experiències amb el tabac, l'alcohol o les drogues, fins i tot, les primeres relacions sexuals, serien exemples d'actes del subjecte adolescent per situar el seu gaudi més enllà dels pares. A tots aquests rituals de pas a la vida…

Read more
Psicoclínica Barcelona: Psicòleg Barcelona

Psicòleg Barcelona: Identificació i pertinença

L'ideal mèdic convergeix amb cert ideal de les toxicomanies, en tant elles procuren una sedació possible del dolor i, en particular, del dolor d'existir. Aquesta creença en una omnipotència de la substància, que tracta a les persones com si fossin una…

Read more
drogas y psicosis

Psicòleg addiccions Barcelona: Drogues i psicosi

No podem pensar la psicosi sense fer referència al tòxic (sigui aquest legal o no), de la mateixa manera que resulta impossible pensar en la droga sense fer referència al psicòtic. De fet, es pot pensar també així, la intoxicació…

Read more
Back To Top