skip to Main Content

Els primers símptomes del TOC es poden trobar ja des de la primera infància, manifestar-se amb força a l’adolescència i acabar de constituir-se durant la vida adulta. El tractament psicològic ajuda que aquests pacients puguin portar una vida millor. Sabem que els símptomes del TOC empitjoren en els moments de més ansietat, cosa que la teràpia psicologia per al TOC ha de tenir present.

El tractament psicològic pot tindre efectes molt positius en els casos de TOC. La persona que el pateix té obsessions constants que intenta pal·liar i controlar generant comportaments o rituals recurrents anomenats compulsions. Consultar amb psicòlegs especialistes en TOC, pot ser el primer pas per no patir tant. A Psicoclínica Barcelona disposem d’un equip altament qualificat i amb àmplia experiència en el tractament per al TOC.

Ens decidim a fundar Psicoclínica Barcelona, amb el desig de diferenciar-nos d’altres centres de psicoteràpia a Barcelona, per la nostra aposta pel tractament individualitzat i per la capacitat de col·laboració amb un ampli nombre de centres especialitzats i de professionals de la salut. A Psicoclínica Barcelona, hem aconseguit conformar un equip de psicòlegs amb àmplia experiència i formació, molt compromesos amb el projecte. Ells són el garant de la nostra projecció de futur.

trastornos ansiosos

El nostre principal tret diferencial sempre ha estat la nostra manera de treballar amb els pacients, garantint un tracte totalment individual i personalitzat. És important que el psicòleg disposi de prou experiència en el tractament del Trastorn Obsessiu Compulsiu, TOC. Si busca un tractament per al Trastorn Obsessiu Compulsiu, a Psicoclínica Barcelona, trobareu psicòlegs especialistes en el TOC. Serà atès per un des de la primera trucada.

Símptomes de TOC

Abans de veure els signes de TOC, hem de diferenciar entre obsessions i compulsions.

Obsessions

Són aquests pensaments, idees o impulsos que es donen amb persistència i recurrència a la ment de la persona que pateix TOC.

Símptomes obsessius, com: la por constant a causar dany als altres o preocupar-se de manera excessiva perquè passi alguna cosa a familiars o éssers estimats. Necessitat que tot sigui simètric (accions o alguna cosa física); acudir a pensaments prohibits o mal vistos, ser excessivament escrupolosos, necessitat de confessar-se o explicar alguna cosa per alleujar la consciència, temor constant a contaminar-se o emmalaltir-se en segons quins contextos… També poden aparèixer agressivitat i idees de contingut sexual de forma recurrent en molts pacients amb TOC.

Compulsions

Les compulsions són conductes que es repeteixen constantment i sota algun estereotip. A més, és un acte que sol anar acompanyat d’un desig fort de contenció al mateix acte compulsiu. Alguns dels símptomes de tipus compulsiu que poden ser presents al TOC són:

  • Repetir alguna cosa fins a fer-ho de manera perfecta (o allò que la persona considera com a ideal).
  • Tocar o tocar-se repetidament.
  • Comptar objectes diverses vegades (normalment fins a un número concret).
  • Ordenar massa, assegurar-se d’haver fet alguna cosa repetidament i en un curt espai de temps, rentar-se repetidament, pregar, acumular coses sense poder desfer-se’n…

Tractament psicològic del Trastorn Obsessiu Compulsiu

La psiquiatria no ha pogut determinar les causes de Trastorn Obsessiu Compulsiu amb certesa. Hi ha estudis que indiquen que pot ser degut a alteracions a la serotonina, un neurotransmissor que permet a la nostra ment regular l’ànim, els impulsos i l’agressivitat. Per això, en molts tractaments de TOC es fan servir antidepressius que permeten inhibir la recaptació de serotonina. D’altra banda, experts en la matèria relacionen la seva aparició amb l’experimentació de situacions traumàtiques, haver patit lesions al cap o l’herència genètica.

La psiquiatria descriu diversos tipus o classes de TOC. S’han donat com a vàlids vuit tipus de TOC: rentadors i netejadors (obsessió amb la contaminació i contagis), repetidors, ordinadors (necessitat d’asimetria i perfecció a l’ordre), verificadors (inspecció repetida i excessiva en curt temps), ritus mentals (imatges i idees repetides que contraresten l’ansietat que pateix), acumuladors (no es poden desfer de les coses materials), sexuals i obsessius purs, sent aquest últim un dels pitjors casos de TOC pel fet que arriba a ser força turmentador la presència de pensaments i imatges negatives de forma reiterada.

La psiquiatria considera el Trastorn Obsessiu Compulsiu com un trastorn mental fonamentat en la presència de comportaments obsessius basat en la repetició. Els comportaments es poden manifestar en les persones de diferents formes, sent el desig de reproduir-les constant i incontrolable. D’altra banda, és comú a les persones que pateixen aquest trastorn, sentir la necessitat de reprimir aquests impulsos en determinades situacions o contextos. Això només fa que limitar l’aparició dels símptomes a curt termini, ocasionant, d’altra banda, trastorns secundaris com ansietat o depressió. A Psicoclínica Barcelona recomanem la teràpia per al Trastorn Obsessiu Compulsiu per a aquelles persones que han estat diagnosticades d’aquest trastorn.

Algunes persones que busquen teràpia per al TOC a Barcelona, no han estat diagnosticades mai d’aquest trastorn. El coneixement que es té actualment sobre el TOC (segons l’Organització Mundial de la Salut, és un dels trastorns psiquiàtrics amb més incidència en la població i un dels que més limita la vida diària de qui el pateix), fa que algunes persones consultin un psicòleg a Barcelona, només per tenir una opinió professional sobre el seu estat.

Teràpia TOC Barcelona

El tractament del Trastorn Obsessiu Compulsiu pot resultar de la combinació de psicoteràpia i tractament farmacològic. Tot i això, des de Psicoclínica Barcelona fem una valoració prèvia, a base d’una o diverses entrevistes, abans d’indicar el tipus de tractament. Tot i que el Trastorn Obsessiu Compulsiu està considerat crònic, el tractament del TOC pot millorar considerablement la vida del pacient, reduint l’impacte d’algun dels seus símptomes i estabilitzant l’ansietat que se’n deriva. A Psicoclínica Barcelona disposem d’un equip de psicòlegs amb una àmplia experiència en el tractament TOC. Acuda al nostre centre i rebi el més complet assessorament per part dels nostres psicòlegs especialistes.

Psicoclínica Barcelona ens allunyem de l’enfocament de tractament mèdic i de la teràpia cognitiu conductual, basat en:

  • Diagnòstic, exposició i prevenció de resposta TOC
  • Inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (habituals en tractaments antidepressius)
  • Tècniques d’estimulació cerebral profunda que permeti generar pensaments i idees positives.
  • Seguiment i avaluació continua d’avenços.
  • Acceptació i compromís

A Psicoclínica Barcelona apostem per la psicoteràpia de tipus analítica per tractar el Trastorn Obsessiu Compulsiu, entenent que permet no sols resoldre, amb eficàcia, el malestar causat pels símptomes, sinó que a més permet que el pacient pugui trobar les seves pròpies solucions. Disposem d´especialistes en el tractament psicològic amb nens i adolescents.

 

EL TDC: una altra malaltia que es pot confondre

La psiquiatria assenyala la importància del diagnòstic diferencial amb el trastorn dismòrfic corporal (TDC). El qual consisteix en una preocupació excessiva per defectes físics i per la pròpia imatge. De vegades, aquesta pròpia percepció personal del físic pot no correspondre’s amb la “realitat objectiva” o, almenys, dóna mostres d’estar-ne clarament allunyada.

Si creu que pot patir TOC (o ja sap que ho pateix), o trastorn dismòrfic corporal (TDC), pot posar-se en contacte amb Psicoclinica Barcelona, serà atès per un psicòleg especialista des de la primera trucada.

Back To Top