Un psicòleg per a psicòlegs? La formació de tot psicoterapeuta s’ha de recolzar en un pilar fonamental:

L’anàlisi personal

psicòleg per a psicòlegs

És on realment un es constitueix com a psicoterapeuta i hauria de ser una condició per a tot professional que pretengui treballar amb el sofriment de les persones. Només aquell que abans hagi fet un treball sobre els seus propis símptomes, podrà escoltar a altres sense caure en interpretacions esbiaixades, és a dir, serà capaç de no interposar seus propis desitjos al desig del pacient.

Que l’analista o el psicoterapeuta hagi estat primer assegut l’altre costat, és el que va a permetre que després pugui escoltar a cada pacient des de la seva singularitat i no des d’una lògica preestablerta.

Ocupar un lloc de neutralitat davant el pacient pot ser una de les majors dificultats per a un psicoterapeuta. Evitar respostes o interpretacions precipitades permetrà que sigui el propi subjecte qui pugui anar descobrint un saber sobre els seus símptomes. De la mateixa manera, sabem que pot resultar molt difícil per a un clínic no caure en els consells o les pautes al pacient, sobretot perquè aquest ho demana, de vegades és l’única cosa que ve a cercar: que algú li digui el que ha de fer.

En la mesura que el professional pugui fer amb la seva pròpia angoixa, perquè aquesta no condicioni la seva escolta, podrà conduir el tractament cap a un veritable procés d’autoconeixement per al pacient.

Si vostè és un professional de la salut: psicòleg, metge, infermer …, des Psicoclínica Barcelona volem oferir-li la possibilitat d’iniciar un treball psicoterapèutic a nivell personal, un complement necessari per a la seva formació teòrica i pràctica, que li permetrà sostenir millor el trobada amb els seus pacients.