skip to Main Content

L’addicció sembla un fenomen relativament recent. Tot i això, des de l’antiguitat el desig de modificar el nivell de consciència i l’estat d’ànim han estat factors que han contribuït que l’ésser humà consumeixi una gran varietat de substàncies psicoactives. A les cultures primitives hi havia una limitació i socialització de l’ús d’aquestes substàncies que quedava restringit pràcticament a determinades cerimònies de tipus ritual i religiós. Tot i això, tot això s’ha vist modificat en els darrers temps, donant lloc a l’aparició de formes de consum altament patològiques. Els progressos tècnics efectuats en l’elaboració i la manipulació química d’aquestes substàncies han permès obtenir o sintetitzar drogues cada vegada més potents i de més puresa. D’aquesta manera, si bé durant l’última meitat del segle XX les principals substàncies d’abús i dependència eren el alcohol i la nicotina, actualment el ventall de substàncies consumides per la societat s’ha vist ampliat de manera molt considerable.

Si ens atenim a la definició d’addicte, aquest seria aquella persona que té hàbit de conductes perilloses o de consum de determinats productes, especialment drogues, i que no pot prescindir de això o li resulta molt difícil fer-ho per raons de dependència psicològica o fins i tot fisiològica. Per això, per sortir d’una addicció es requereix de la intervenció dels sanitaris que acompanyen el pacient al llarg de tot el procés. A Psicoclínica Barcelona disposem dels millors professionals per ajudar els addictes a abandonar les addiccions que els impedeixen portar una vida amb total normalitat.

tratamiento psicológico adicciones

Psicòlegs addiccions Barcelona

Definició

Addicció: Tot i que el terme va ser encunyat al segle XIX, no es va veure acceptat pel vocabulari científic fins a principis d’aquest segle. Al llarg del segle XXI, el terme addicció igual que el de toxicomania, ha anat incorporant al seu significat científic una sèrie de connotacions morals i legals que ha fet aconsellable el reemplaçament pel de dependència. En l’actualitat, per tant, s’utilitza el substantiu drogodependent per designar l’individu anteriorment denominat toxicòman o drogoaddicte, és a dir, una persona addicta a les drogues.

La demanda de tractament

Al pacient drogodependent és molt freqüent l’intent -la majoria de vegades repetitiu com a conseqüència de les nombroses recaigudes que experimenta- de deixar l’agent tòxic sense ajuda externa. Només quan ja és evident que no és possible abandonar el consum únicament amb l’esforç personal, són múltiples els factors que poden empènyer un drogodependent a sol·licitar ajuda terapèutica. En aquest sentit són freqüents les pressions familiars, econòmiques, laborals i/o legals les que condueixen el pacient a iniciar un tractament específic per a la seva toxicomania, atès que, en “situacions òptimes per al consum”, molt pocs drogodependents sol·licitaran de manera espontània atenció d’un psicòleg expert en addiccions per deixar de consumir. Això implica que un dels pressupostos que durant molt de temps ha estat considerat bàsic per poder aconseguir que un tractament sigui eficaç és, precisament, l’existència de motivació, i aquest ha de ser reconsiderat. Si bé és impossible recuperar un drogodependent en contra de la seva voluntat, tampoc se li pot exigir com a premissa indispensable per iniciar una teràpia per combatre addiccions, i molt menys se li pot demanar que demostri posseir una gran motivació per deixar el tòxic, ja que la seva capacitat volitiva i de decisió estarà sensiblement disminuïda per la dependència. No obstant això, el nostre equip de psicòlegs especialitzats en el tractament d’adults saben molt bé el que fan.

 

Tractaments psicològics addiccions

Les 4 fases del tractament:

1a. Desintoxicació

Procés a través del qual el pacient aconsegueix deixar de consumir el tòxic de què és dependent i pot romandre abstinent sense experimentar una síndrome d’abstinència aguda.

2a. Deshabituació

Procés llarg i complex en què el pacient pot adquirir més recursos amb què fer front a situacions i contingències que abans tendien a abocar-li al consum.

3a. Reinserció

Es caracteritza per ser la fase on el pacient porta els canvis produïts durant el tractament als àmbits laborals, familiars i socials del dia a dia.

4a. Rehabilitació

Té a veure amb poder construir una vida relativament satisfactòria més enllà del tòxic.

Trobareu un eficaç tractament d’addiccions a Barcelona a la nostra clínica psicològica especialitzada en addiccions. No només li donarem les eines necessàries per superar la seva addicció, sinó que li brindarem tot el suport que necessiti al llarg de tot el procés i romandrem a la seva disposició una vegada acabat el mateix per si en el futur sent que pot estar a prop d’una recaiguda.

Per llegir més vegeu els següents articles:

Back To Top