skip to Main Content

Psicoclínica Barcelona, neix d’una manera singular d’entendre la psicologia clínica i la psicoteràpia. Som psicòlegs ubicats a Barcelona. En un moment com l’actual, on l’oferta de teràpies és tan dispar com abundant, ens sentim obligats a mostrar la nostra diferència, a través dels nostres principis bàsics que són els que constitueixen la nostra pràctica clínica.

psicologos barcelona

fiche mila

ficha Sergi

Una ètica

Que ens permet ajudar a la persona que pateix, a orientar la seva vida pel seu propi desig i no pel desig d’un altre. Sabem que un no sempre vol el que desitja, ni desitja sempre el que realment vol.

Un compromís

Només acceptarem en tractament, aquells casos, que considerem, després d’unes entrevistes preliminars, que poden beneficiar-se d’un tractament psicològic o psicoterapèutic com el que proposem.

Una pràctica clínica

Que es fonamenta en la psicoanàlisi d’orientació lacaniana i que permet tractar el malestar des del seu origen. No hi ha altra manera d’evitar que el problema es repeteixi i es repeteixi…

Un tipus d’escolta

Que atorga un lloc respectuós al que parla. El que un pot dir sobre allò que el fa patir, és el més important per a nosaltres.

Una clínica de l’un per un

Perquè no hi ha dues persones iguals, no hi pot haver dos tractaments iguals. Formació clínica rigorosa basada en l’estudi sistemàtic, l’anàlisi personal i la pràctica clínica supervisada

Formació clínica rigurosa

Basada en l’estudi sistemàtico, l’anàlisis personal i la pràctica clínica supervisada.

Back To Top