skip to Main Content
sexologia en barcelona

Sexòleg Barcelona

Les disfuncions sexuals en molts casos són d’origen psicològic. En aquests casos tracta d’una sèrie de trastorns associats a l’acte sexual que no es justifiquen per causa orgànica i que condicionen totalment o parcialment la vida sexual i de parella. Els més coneguts són els que afecten:

  1. El desig sexual
  2. l’orgasme
  3. L’excitació sexual (impotència / frigidesa)
  4. el dolor

La relació sexual pot portar a una persona a sentir plaer però també a sentir angoixa. La medicació no acostuma a ser una solució duradora perquè no resol el problema d’origen, el que fa que la persona hagi de medicar de manera continuada.

Darrere de les disfuncions sexuals, hi ha una problemàtica psicològica associada que moltes vegades és d’origen inconscient. L’acte sexual per a moltes persones ve acompanyat d’una forta angoixa i d’una dificultat per connectar amb el plaer. La necessitat de control, la por de no estar a l’alçada, la certesa de no ser capaç, l’autoexigència … porten el subjecte a un cercle de repetició que acaba per condicionar completament la seva vida sexual i de parella.

L’angoixa que precedeix a l’acte no fa més que reforçar la disfunció, el que pot provocar que la persona quedi tancada en el parell angoixa – disfunció. Per sortir d’aquest cercle de repetició en necessari conèixer la naturalesa del conflicte psíquic i trobar noves maneres de posicionar-se en la relació sexual.

La visita amb un sexòleg Barcelona o amb un psicoanalista pot ser de gran ajuda per sortir d’aquest cercle de repetició que tant patiment comporta. En moltes ocasions permet que la persona pugui deixar de medicar-se i afrontar l’acte sexual amb més confiança.

La teràpia pot tenir efectes des de les primeres sessions, però altres vegades es necessitarà més temps perquè la persona pugui veure i comprendre el que li passa. Moltes vegades s’arriba a pensar que si les relacions sexuelas van bé, tota la resta també anirà bé, és a dir, se’ls atorga un lloc central en la felicitat de la persona. L’experiència ens diu que això no sempre és així, ja que moltes vegades les relacion sexuals van bé en la mesura que la persona ha pogut resoldre abans altres aspectes de la seva vida que estaven condicionant la seva sexualitat.

Aquest és un punt important perquè des de la psicologia o la psicoanàlisi sabem que els símptomes mantenen una relació directa amb la seva causa inconscient i que sense un treball a aquest nivell, difícilment es trobarà una sortida real al problema.

Escrito por:
Mila Herrera
Directora de Psicoclínica Barcelona

Back To Top