skip to Main Content
consumo de drogas en la adolescencia

El consum de drogues a l’adolescència pot ser degut a múltiples causes. És important que cada subjecte en tractament pugui saber més sobre la relació que manté amb la substància. No tots els joves prenen drogues per passar-ho bé, sabem que molts ho fan per no passar-ho malament. En aquest sentit, és força freqüent que un noi s’iniciï en el consum de drogues per experimentació, com una temptativa de separar-se de l’Altre, o com un tret d’identificació i de pertinença a un grup d’iguals. En aquest sentit, una primera qüestió a valorar és sobre el sentit del consum esmentat.

No tots els joves consumidors prenen les mateixes drogues. Cada substància té efectes diferents al cos i a la consciència. Sabem que alguns joves escullen una droga en concret per sobre d’altres. Una elecció que no és qualsevol. No és el mateix consumir LSD, MDMA, porros o alcohol. En aquest sentit, podríem establir una primera hipòtesi sobre aquesta elecció amb la relació que el subjecte manté amb la funció de l’objecte droga. Dit d’una altra manera, si un jove pateix de fortes inhibicions quan es troba en un context social, és més probable que trobi una “solució” amb l’alcohol més que amb altres substàncies.

No és el mateix consumir drogues que tenir una addicció. Ni la freqüència del consum ni la quantitat de droga que es consumeix són criteris suficients per determinar si estem davant d’un cas d’addicció. La majoria d’adolescents que han consumit drogues ho deixen de fer el dia que ho decideixen. Molts, fins i tot, n’han pogut abusar durant molt de temps sense que això hagi suposat un inconvenient per deixar de fer-ho quan la voluntat l’ha estat aquesta. L’addicció és justament això que no para de repetir-se des del moment que un decideix posar-hi fi. Per tant, és a l’eix voluntat-repetició on podem trobar les coordenades per saber de què parlem quan ens referim a l’addicció.

 

Psicoclínica Barcelona

Psicòlegs Barcelona

Escrito por:
Mila Herrera
Directora de Psicoclínica Barcelona

Back To Top