skip to Main Content
drogas y psicosis

No podem pensar la psicosi sense fer referència al tòxic (sigui aquest legal o no), de la mateixa manera que resulta impossible pensar en la droga sense fer referència al psicòtic. De fet, es pot pensar també així, la intoxicació és una forma de bogeria induïda. Al segle XIX, un psiquiatre francès, Moreau de Tours, després d’un viatge de quatre anys per Orient, va publicar la primera obra que reflectia tal relació: “L’haixix i la bogeria”. Aquest estudi va sorgir de la seva hipòtesi inicial que la bogeria, el somni i la intoxicació eren deliris similars. D’altra banda, els seus primers treballs li van permetre assenyalar la doble cara de la intoxicació, d’una banda, la terapèutica i d’altra banda, just el contrari, la capacitat de produir malaltia mental. Aquí podríem situar el principi fonamental de la Patologia Dual.

A finals del mateix segle, un altre psiquiatre francès, Valentí Magnan, va estudiar un tipus de psicosi delirant transitòria (bouffée delirant), produïda en els alcohòlics consumidors de absentia i la va diferenciar de la psicosi crònica. Aquí podem situar l’inici del que avui anomenem psicosi tòxica. Per Magnan el tòxic és un disparador de la bogeria, més exactament de “les disposicions delirants” del subjecte.

En 1924 un farmacòleg alemany anomenat Louis Lewin, escriu una de les primeres classificacions de drogues. La característica d’aquesta és que introdueix una relació dels efectes de cada droga (“verins de l’esperit”) per als humans. D’aquesta classificació se’n deriva una lògica causal entre el tòxic i la bogeria, sent aquesta última una conseqüència de la primera. La idea que les psicosis són conseqüència de processos tòxics i d’orígen biològic, serà represa temps després per la psicofarmacologia i les neurociències.

“Els verins de l’esperit donen una base per a la concepció bioquímica de les psicosis i ofereixen l’esperança, si busquem els antagonistes, de trobar nombrosos remeis per a les pertorbacions mentals”.

Podeu trobar més informació a Psicòleg addiccions Barcelona

Psicòlegs Barcelona
Psicòlegs Barcelona

Escrito por:
Mila Herrera
Directora de Psicoclínica Barcelona

Back To Top