skip to Main Content
Psicòleg adolescents Barcelona

Les experiències amb el tabac, l’alcohol o les drogues, fins i tot, les primeres relacions sexuals, serien exemples d’actes del subjecte adolescent per situar el seu gaudi més enllà dels pares. A tots aquests rituals de pas a la vida adulta, es podria incorporar, ara, l’accés al món virtual com una altra porta d’entrada.

El primer mòbil, l’accés a internet, l’ús de les noves tecnologies i l’ingrés a les xarxes socials doten d’una nova identitat al subjecte que va deixant la seva infància enrere.

A través de la creació de comptes, obtindran la clau d’entrada a una dimensió on dels límits de l’espai i del temps responen a una altra lògica. L’anhel de llibertat de l’adolescent, trobarà un escenari perfecte on poder anar fent-se un lloc en l’àmbit social, on poder explorar la seva sexualitat o fer front a l’angoixa pròpia de cada subjecte.

Aquest trànsit no es produirà de la nit al dia i serà diferent per a cada jove. Els rituals de pas al món adult comporten perills, i aquesta nova porta al món virtual conté els seus propis, però serà deure dels pares constituir-se com companys atents del recorregut que realitzen els fills, però no com a vigilants o controladors del procés, sinó com adults interessats i compromesos en el que els passa, respectant el moment decisiu pel qual transiten i oferint-los el espai suficient perquè puguin elaborar els canvis. En articles posteriors tractarem d’oferir algunes orientacions sobre quina posició ha d’adoptar les figures parentals durant aquesta etapa, entenent la dificultat que comporta per a molts pares, trobar l’equilibri entre la llibertat i els límits.

Si voleu llegir més, pot consultar Psicòleg adolescents Barcelona

Psicòleg Barcelona

Psicòleg Barcelona

Escrito por:
Mila Herrera
Directora de Psicoclínica Barcelona

Back To Top