skip to Main Content
Psicòleg adolescents Barcelona: L'adolescent virtual

Si li dediquem un temps especial a l’adolescència, és a causa que vivim un moment històric únic, per mesurar l’impacte d’internet i els seus gadgets a la subjectivitat, sobretot en aquells subjectes que es troben en plena constitució de l’ésser. Aquesta reflexió, només pot fer-se des de la perspectiva d’una generació que disposa de referències, és a dir, des d’aquells que podem nombrar com estrangers d’aquesta era.

L’adolescent abandona una etapa en què han estat plenament dependent de les figures parentals, a causa de la necessitat d’amor, protecció i cures que requereix el nen per anar trobant el seu lloc al món. Apareixen noves necessitats marcades pel trànsit lògic a la vida adulta. Els canvis físics del cos arribaran acompanyats de canvis psíquics i la personalitat es forjarà a mesura que el jove recorri els senders del seu desig. Avui aquest procés fonamental no pot pensar-se sense la immersió al món virtual que preexisteix a tot subjecte natiu d’aquesta època i que determina les modalitats de satisfacció, la relació amb l’altre i les identificacions.

Consulta amb un psicòleg a Barcelona

Arriba un moment en la vida del nen, on aquest comença a situar el seu desig fora dels límits de la família. La identificació als pares, que fins aquell moment li havia permès disposar de referències vàlides per orientar-se, anirà perdent consistència, al mateix temps que altres figures, normalment amistats, encara que també poden ser personatges famosos o algun professor, aniran apareixent com miralls ideals on poder mirar-se. A partir d’aquest moment, tot el que empenta l’adolescent anirà en la direcció de voler constituir-se com un subjecte de desig, exigint més llibertat en les seves decisions i revelant-se contra allò que s’interpreta com una imposició. La caiguda dels ideals parentals ve acompanyada d’una forta identificació als iguals. Els amics l’acompanyaran en un recorregut, en moltes ocasions dolorós, on estaran presents les pèrdues però també les adquisicions. Aquest passatge, vindrà acompanyat d’experiències que buscaran la trobada amb els propis límits. La recerca d’intensitat, moltes vegades amaga un desig per ser més enllà de l’altre, és a dir, una temptativa de separació.

Si voleu llegir més, pot consultar Psicòleg adolescents Barcelona

Psicòleg Barcelona

Psicòleg Barcelona

Escrito por:
Mila Herrera
Directora de Psicoclínica Barcelona

Back To Top