skip to Main Content
trets en un docent

Trets dels docents que més destaquen els seus alumnes:

Són alguns trets que els nois rescaten dels educadors, i això alleuja la pretensió de constituir-se un model a seguir, en tot, amb tots, i tot el temps, és més algo que l’alumne identifica com un desig de transmetre i que funciona com la causa que el posa a treballar. “El respecte, la seva exigència, la valoració de si mateix i de nosaltres, la seva autoestima i la nostra, el saber que no tots tenim els mateixos interessos, que estigués interessat en la cultura…”

Molts nois diuen: la trio a ella perquè és la que mes ensenya…. (èmfasi en la transmissió d’ensenyaments), buscava passar molt de temps amb mi (valoració del temps per construir un llaç d’autoritat), (l’asimetria) va ser la que més sabia separar, o la que més es mantenia com a profe.., (atenció a les particularitats) sempre va saber donar-nos oportunitats.

Com deia molt clarament un mestre de primària:

“Creo que al final es cuestión de actitud. Si tienes ganas de enseñar, inquietud por lo que ellos piensan, curiosidad por sus mundos… conseguirás (no siempre) transmitirles ganas de aprender!”

Mila Herrera

Psicólogo Barcelona

Escrito por:
Mila Herrera
Directora de Psicoclínica Barcelona

Back To Top