skip to Main Content
Psicòleg infantil Barcelona: Agressivitat a l'escola

Llibres sobre adolescents

A continuació us facilitem una sèrie de material sobre els adolescents, per tal de que aquells que estiguin interessats en llegir sobre el tema, disposin de referències de qüalitat, dirigides a professionals però accesibles al públic en general. LLIBRES ADOLESCENTS:…

Read more
psicoanalisis y amor

Amor, desig i gaudi, el seu nuament en femení i en masculí

El malestar, les dificultats, el dolor, la tristesa, l'angoixa, el dubte… arran de les dificultats amoroses, dels fiascos sexuals, dels desencontres de parella, continuen sent la raó que molts subjectes demanin ajuda. Ofertes de solucions no falten. Reflexionarem aleshores sobre…

Read more
Psicòleg Barcelona: El superjò en Lacan

Psicòleg Barcelona: El superjò en Lacan

Miller, sosté que el superjò va ser el primer concepte freudià que Lacan va retenir, el concepte que el va enganxar a la teoria freudiana. I ens remet a la tesi de psiquiatria de Lacan de 1932, afirmant que és…

Read more
Psicólogo Barcelona: El superyó en Freud

Psicòleg Barcelona: El Superyó a Freud

Ja en els primers casos d'histèria analitzats per Freud es podia entreveure clarament la presència d'una força aniquilant vinculada al parricidi, la culpa i el càstig. Força que podem reconèixer, aleshores, sota el nom de “consciència moral”. Aquesta serà l'expressió…

Read more
Psicòleg Barcelona: El símptoma

Psicòleg Barcelona: El símptoma

Quan un pacient acudeix a un psicoanalista, ho fa, generalment, empès pel malestar que causa el seu símptoma. Però això no ha de confondre'ns en el sentit de pensar al símptoma com una crida a l'altre, com en el cas…

Read more
Psicòleg adolescents Barcelona

Psicòleg adolescents Barcelona: Fer-se adult

Les experiències amb el tabac, l'alcohol o les drogues, fins i tot, les primeres relacions sexuals, serien exemples d'actes del subjecte adolescent per situar el seu gaudi més enllà dels pares. A tots aquests rituals de pas a la vida…

Read more
Back To Top